Materijali za Svjetski misijski dan 2020.

Image

Animacijski materijali (knjižica)

Image

Misijski letak

Image

Plakat

Plakati

Akcija 1000 ruža za djecu misija

Svjetski misijski dan 2019.

31. susret misionara Crkve u Hrvata

Misijska korizma 2019.

Katehetski misijski materijali

Image

Sveti Franjo Ksaverski

Image

Priča o djevojčici Agnezi

Image

Misijska nedjelja

Image

Majka Terezija – radni list i digitalne vježbe za prvi razred

Image

Molitva za misije

Image

Kava sa zida – poučna priča

Image

Sveta Majka Tereza – on-line kviz

Image

Misije - pronađi riječ

Materijali za Svjetski misijski dan 2019.

Image

Animacijski materijali (knjižica)

Image

Misijski letak

Image

Molitva za Izvanredni misijski mjesec

Image

Klanjanje za misije